Celní projednání, příprava dokumentů a odbavení Vašich exportních nebo importních zásilek realizované jakoukoliv formou přepravy. Celní odbavení zajištujeme na území České Republiky a Slovenska.