Obchodní konzultace - poradenská činnost před a při uzavření obchodu s ohledem na rizikovost trhu/obchodu a bezpečnost a kvalitu přepravy, optimalizace profinancování. Informace ohledně nezbytné nutné dokumentační vybavenosti. Realizace obchodu a použití dodacích podmínek Incoterms 2010.

Balení - konzultace a výroba optimálního exportního přepravního obalu s ohledem na povahu zboží a "rizikovost" cílové destinace. Fixace zboží v přepravní jednotce a nakládka/vykládka zboží.

Pojištění zásilek - konzultace vhodného pojistného krytí zboží při přepravě. Pojištění zohlednuje povahu zboží a rizikovost realizace obchodu/přepravy. Pojistné krytí garantuje finanční kompenzaci při poškození nebo ztrátě přepravované zásilky během přepravy.