Námořní přepravou se rozumí přeprava zboží po moři ve standardizovaných (námořních) kontejnerech (TEU). Tyto námořní kontejnery mají kombinované, intermodální, využití, tzn. že se jedná o kontejnery pro kombinovanou dopravu. 

Kontejnery se v kombinované dopravě využívají právě pro své standardizované rozměry. Díky nimž se mohou jednoduše přeložit z jednoho dopravního prostředku na jiný bez nutnosti fyzické překládky zboží.