PPforward nabízí a realizuje veškeré druhy přeprav, především pak v oblasti námořní dopravy.

Snažíme se Vám nabídnout maximální, úplný komplexní servis, nabízené služby v oblasti zasílatelství a logistiky. Převážně se specializací na námořní kombinovanou a kontejnerovou přepravu.

Námi zajišťované se řídí dle všeobecných obchodních a zasílatelských podmínek v tuzemsku i zahraničí a všeobecně platným právním řádem.